Tillbaka till toppen
Stäng
Klimatåtgärder <style>   .headline-capitals { font: normal small-caps normal 60px/75px adobe-garamond-pro,serif;} @media (max-width: 1050px) {  .headline-capitals { font: normal small-caps normal 45px/60px adobe-garamond-pro,serif;} }    @media (max-width: 500px) {   .headline-capitals { font: normal small-caps normal 35px/50px adobe-garamond-pro,serif;} }    </style>

Klimatåtgärder

Vi måste stoppa den globala uppvärmningen. På Tiger of Sweden är vi dedikerade till att ta en aktiv roll i modebranschens omvandling för att stödja detta, samtidigt förblir vi ödmjuka inför det faktum att detta är en stor och komplex fråga. I vårt arbete vägleds vi av, och är engagerade i, FN:s globala hållbarhetsmål 13 - Bekämpa klimatförändringarna. Vår ambition är att minska våra utsläpp av växthusgaser och helt kompensera koldioxidavtrycket för våra scope 1, 2 och 3 utsläpp senast 2025. Det innebär att vi planerar att kompensera helt för de koldioxidutsläpp som härstammar från våra produkter och vår verksamhet.

För att kunna göra detta har vi ett stort arbete framför oss som inkluderar att göra beräkningar, uppskattningar och tydligt definiera vårt arbete. Detta är en stor uppgift eftersom majoriteten av de utsläpp som vår verksamhet orsakar uppstår utanför vår direkta kontroll hos våra leverantörer och producenter.

Det är viktigt för oss att betona att vår koldioxidkompensation endast är en övergående åtgärd som tillämpas tills det att en större förändring skett i modeindustrins produktionsprocesser. Idag koldioxidkompenserar vi för att täcka utsläpp som vi inte kan eliminera helt. Imorgon måste vi fokusera fullt ut på att eliminera utsläppen i första hand. För att fortsätta vårt arbete i linje med kraven i Parisavtalet, och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, har vi inlett samarbeten med initiativen nedan.

Samarbeten & Initiativ

Koldioxidkompensation
Vi tog våra första steg mot koldioxidkompensation 2018 då vi började göra beräkningar för alla våra anställdas resor med hjälp av vår partner ZeroMission. Vi kompenserar för våra utsläpp genom att stödja ett specifikt projekt med ändamål att bevara och återställa betesmarker i Mongoliet. Projektet är certifierat av Plan Vivo som är en internationellt erkänd standard för koldioxidkompensation.

Vi har även anslutit oss till nystartade klimatinitiativet Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA), som bland annat introducerades av våra partners på Sustainable Fashion Academy. STICA samarbetar med textilföretag och andra industriaktörer för att säkerställa att vi minskar våra utsläpp av växthusgaser i linje med Parisavtalet. Initiativet syftar till att göra hållbarhet samt koldioxidreduktion till en högsta prioritet inom branschen, och strävar samtidigt efter att främja klimatvänliga lösningar för den globala modeindustrin. Initiativet uppmuntrar också till samarbete inom branschen för att belysa behovet av flertalet åtgärder.


Kontor och butiker

Hållbarhetsfrågor och klimatåtgärder är inte endast produktionsbundna, de berör också en del av våra vardagliga val och måste därmed integreras i varje del av vår organisation. Att arbeta för ett företag som prioriterar en hållbar framtid är avgörande för alla våra teammedlemmar.

För att integrera ett hållbart tankesätt i vår organisation uppmuntrar vi aktivt våra kollegor att göra de mest hållbara valen i varje aspekt av deras dagliga arbete. Vi gör detta genom implementerade riktlinjer för exempelvis alla affärsresor, cateringbeslut, daglig återvinning och mindre utskrift av papper, samt anskaffandet av 100% förnybar energi till vårt huvudkontor.

Vi anser att främjande av förändring i våra vardagliga rutiner och att alltid ifrågasätta huruvida saker kan göras på ett mer hållbart sätt är avgörande för att bekämpa den globala uppvärmningen.

För att utbilda våra anställda gällande hållbarhet samt klimatåtgärder inom textilindustrin samarbetar vi med Sustainable Fashion Academy (SFA). SFA erbjuder en grundläggande onlinebaserad utbildning inom hållbarhet. Utbildningen omfattar områden såsom materialval, textilfärgning och efterbehandling, tillverkningsprocesser, arbetsförhållanden, materialanvändning och återanvändning samt hållbar design. Våra design-, inköps- och produktionsteam har anmält sig till utbildningen eller håller på att genomföra den, och vi planerar att introducera den internt i en bredare skala.

Partners

Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA)
Swedish Textile Initiative for Climate Action samarbetar med ambitiösa företag samt branschaktörer för att säkerställa att vi minskar våra utsläpp av växthusgaser i linje med Parisavtalet, och utvecklar samtidigt klimatvänliga lösningar för den globala modeindustrin.

ZeroMission
ZeroMission hjälper företag och organisationer att skapa klimatstrategier, göra klimatberäkningar och koldioxidkompensera för utsläpp. Sedan 2006 har de arbetat med några av de mest framstående företagen i Sverige. ZeroMission är ett litet värdedrivet företag baserat i Stockholm.

Sustainable Fashion Academy
Sustainable Fashion Academy har som uppdrag att förbereda samt utrusta modeaktörer med nödvändig kunskap och verktyg för att de ska kunna ge sig ut på meningsfulla resor mot hållbarhet, samtidigt som de växer sin verksamhet. De erbjuder grundläggande onlineutbildningar inom hållbarhet samt professionell hålbarhetsrådgivning inom textilindustrin.

Seaqual Initiative
Seaqual Initiative är en unik samarbetsgrupp av individer, organisationer och företag, som arbetar med program vilka syftar till att rena våra hav runt om i världen. De omvandlar marint skräp till återvunnet havsplast (Upcycled Marine Plastic); ett nytt och helt spårbart råmaterial som har möjligheten att öka medvetenheten inom havsföroreningar, samt lyfta dem som hjälper till att bekämpa problemet. Genom att välja produkter som innehåller Upcycled Marine Plastic hjälper du till att rena våra hav.