Integritetspolicy

På Tiger of Sweden vet vi att det är viktigt för dig hur dina personuppgifter används och delas. Vi uppskattar det förtroende du visar oss såvitt avser vår förmåga att hantera dina personuppgifter på ett korrekt och lämpligt sätt. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter om våra kunder liksom andra användare av vår webbshop och våra digitala tjänster, inklusive medlemmar i vårt lojalitetsprogram och prenumeranter på vårt nyhetsbrev. Vänligen notera att denna integritetspolicy inte gäller vår behandling av personuppgifter om anställda, konsulter eller leverantörer. Integritetspolicyn kan komma att uppdateras över tid, och vi rekommenderar att du regelbundet besöker den här sidan för att säkerställa att du håller dig uppdaterad gällande eventuella ändringar vi kan ha gjort.

Denna integritetspolicy kompletterar, men ersätter inte, andra policyer och villkor som gäller för de tjänster som tillhandahålls av Tiger of Sweden Aktiebolag eller något av dess koncernbolag som omfattas av integritetspolicyn.

Mer information gällande hur Google lagrar data finns här.

Det svenska företaget Tiger of Sweden Aktiebolag är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, och har följande företags- och kontaktuppgifter:

Tiger of Sweden Aktiebolag

Svenskt organisationsnummer: 556187-7795

Torsgatan 4, 111 23 Stockholm, Sverige

Telefon: +46 8 546 310 00

Email: info@tigerofsweden.se


Tiger of Sweden Aktiebolag ingår i en dansk modekoncern som styrs av IC Group A/S.

Övriga koncernbolag i den koncern vari Tiger of Sweden Aktiebolag ingår kan komma att behandla dina personuppgifter på uppdrag av Tiger of Sweden Aktiebolag och i enlighet med dess instruktioner. Du kan se en översikt över relevanta koncernbolag här.

Den här integritetspolicyn tillämpas på all insamling och behandling av dina personuppgifter, oavsett hur och från vilken källa de har samlats in av Tiger of Sweden Aktiebolag och/eller övriga koncernbolag.

För kännedom så driver det danska bolaget Tiger of Sweden Denmark A/S e-handelsplattformen www.tigerofsweden.com å Tiger of Sweden Aktiebolags vägnar. Tiger of Sweden Denmark A/S har följande företagsuppgifter:


Tiger of Sweden Denmark A/S, Organisationsnummer: 38753029

 • Antonigade 11, st., 1106 København K

För frågor om vår integritetspolicy eller dina rättigheter som datasubjekt ber vi dig att vänligen kontakta vår kundservice via email på customercare@tigerofsweden.se eller använda något av kontaktalternativen som finns under hjälpsidan på www.tigerofsweden.com.

Vår behandling av dina personuppgifter beror delvis på om du har anmält dig som medlem i vårt lojalitetsprogram och/eller vårt nyhetsbrev eller inte. Det beror också på hur du interagerar med oss.


De kategorier av personuppgifter som vi kan komma att samla in om dig omfattar följande

 1. Allmänna uppgifter och kontaktuppgifter, t.ex. ditt namn, din adress, din email, ditt telefonnummer, din ålder och andra demografiska uppgifter.
 2. Uppgifter om dina intressen, mått och preferenser.
 3. Information om din interaktion med oss, t.ex. vilka produkter du köper online eller i butik, betalningsinformation, returer, kontakt med kundservice, enkätinformation, deltagande i tävlingar eller event, etc.
 4. Uppgifter om dig som erhållits från sociala medier etc. som vi samarbetar med, t.ex. kommentarer eller beteenden.
 5. Information on dina digitala aktiviteter, t.ex. surfhistorik, emailaktivitet och fysisk närvaro, genom cookies, pixeltaggar och liknande teknologier såsom beacons och WiFi-åtkomstpunkter, inklusive IP-adresser och MAC-adresser.


Vidare kan information om dig som erhållits via olika teknologier och/eller från olika källor kombineras, t.ex. om du blir medlem i vårt lojalitetsprogram kan vi länka befintlig information om din köphistorik till din profil.

 

Dina personuppgifter kan komma att behandlas för följande ändamål:  

 

 1. För att behandla beställningar, krav, reklamationer och returer.
 2. För att registrera och administrera ditt medlemskap i vårt lojalitetsprogram och/eller din prenumeration på vårt nyhetsbrev, inklusive att tillhandahålla dig med förmåner och marknadsföring via email, post, sms och/eller telefonsamtal.
 3. För att tillhandahålla de funktioner och tjänster som finns på vår e-handelsplattform.
 4. För att tillhandahålla nyhetsbrev, kommunikation via andra kommunikationsplattformar och tjänster som efterfrågats av dig från tid till annan.
 5. För att genomföra konsumentanalys och segmentering.
 6. För att marknadsföra produkter och tjänster.
 7. För att skräddarsy innehåller i nyhetsbrev, annan kommunikation och annan media, t.ex. hemsidor och applikationer.
 8. För att tillhandahålla kundservice och för att kommunicera med dig.
 9. För att utvärdera och utveckla våra produkter och tjänster.
 10. För att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Behandlingen av dina personuppgifter kommer i vissa fall vara nödvändig för att ingå eller uppfylla ett avtal med dig, t.ex. för att slutföra en order i vår webbshop, för att leverera köpta produkter till dig eller för att administrera ett byte, en retur, en reklamation eller ett krav gällande köpta produkter. 


Behandlingen av dina personuppgifter kan också vara nödvändig för att efterkomma en begäran från dig och alltså vara baserad på ditt samtycke, t.ex. att registrera dig som medlem i vårt lojalitetsprogram, att skicka nyhetsbrev till dig, att tillhandahålla information till dig som är skräddarsydd efter dina intressen, att reservera en produkt till dig i en fysisk butik, eller att tillhandahålla dig med de förmåner som är del av ditt medlemskap i vårt lojalitetsprogram. 


Också i övrigt kan behandlingen av dina personuppgifter vara baserad på ditt samtycke. Det är t.ex. fallet när vi använder cookies och liknande teknologier (förutom nödvändiga cookies) i enlighet med, och på det sätt som beskrivs i, vår  Cookiepolicy.


Dessutom kan behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall vara nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser, t.ex. vad gäller krav på bokföring.


 • Slutligen kan behandlingen av dina personuppgifter vara baserad på vårt legitima intresse att göra oss klokare om våra kunder och att utveckla och utvärdera våra produkter och tjänster, liksom att sammanställa statistik och göra analyser (men endast om och i den utsträckning inte ditt intresse av skydd för dina personuppgifter väger tyngre). 

Om du ger samtycke kommer vi att kommunicera med dig i marknadsföringssyfte via email, vanlig post och/eller telefon (inklusive via sms). Du kan hantera dina medlemsinställningar genom att logga in på ditt konto. Om du helt vill avstå från all kommunikation med oss bör du radera ditt konto.

Som nämnts ovan kan vi komma att dela dina personuppgifter med våra koncernbolag, inklusive med vårt moderbolag IC Group A/S och dess koncernbolag.

Om du är medlem i vårt lojalitetsprogram kan dina personuppgifter även komma att delas med våra franchisetagare i syfte att ge dig förmåner enligt lojalitetsprogrammet.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som tillhandahåller funktioner å våra vägnar, såsom kreditkortsföretag och fraktföretag, för att kunna slutföra dina beställningar, hantera betalning, samt utföra leveranser och hantera returer. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som tillhandahåller funktioner å våra vägnar relaterade till registrering och administration av medlemskap i vårt lojalitetsprogram liksom distribution av email och nyhetsbrev. 

I syftet att stödja vår verksamhet kan tredje parter komma att behandla dina personuppgifter, dock endast i den utsträckning som är nödvändig för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Vi har rutiner för att säkerställa att dessa tredje parter värdesätter din integritet.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje parter som vi samarbetar med för att skapa riktad marknadsföring, via t.ex. sociala medier. Vi kommer alltid att säkerställa att sådana tredje parter endast använder personuppgifterna för att marknadsföra våra varor och tjänster i enlighet med våra instruktioner.

Vi kan komma att använda och dela personuppgifter till parter som har koppling till vår verksamhets finansiering, värdepapper, försäkring, försäljning, tillgångar, överlåtelse eller annan avyttring, i syfte att utvärdera och/eller utföra någon form av transaktion. Våra efterträdare eller uppdragstagare kan komma att använda och dela dina personuppgifter för liknande ändamål som de som beskrivs i denna integritetspolicy.

Vi säljer, delar, eller överför inte dina personuppgifter till någon tredje part utöver vad som beskrivs i denna integritetspolicy.

Vi behandlar bara dina personuppgifter så länge som det finns en rättslig grund för behandlingen. Lagringstiden beror på ändamålet med behandlingen.

För det första kommer vi att spara dina personuppgifter så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det. Vi är t.ex. skyldiga att spara information som rör försäljning under viss tid för att uppfylla tillämpliga lagar och regler om bokföring.

Vi kan också komma att spara dina personuppgifter så länge det krävs för att etablera, utöva eller skydda oss mot rättsliga anspråk. 

Personuppgifter kopplade till ett medlemskap i vårt lojalitetsprogram kommer, om ingen rättslig förpliktelse eller rättsligt anspråk existerar, att sparas under tiden för ditt medlemskap.

Personuppgifter som inte omfattas av någon rättslig förpliktelse eller rättsligt anspråk och som inte är kopplade till ett medlemskap i vårt lojalitetsprogram kommer att sparas under den tid det finns legal grund för att behandla personuppgifterna. I allmänhet är lagringstiden inte längre än 24 månader. 

Emailadresser som tillhandahålls via tjänster ”Email Bag”, ”Email Wishlist” och ”Email Notify me” kommer endast att behandlas för att efterkomma din begäran och kommer att raderas när mailet har skickats.

Vår hemsida tillåter dig att reservera en produkt i en fysisk butik genom att ange din emailadress och ditt telefonnummer. Sådana personuppgifter kommer endast att användas för att efterkomma din begäran och kommer att raderas 7 dagar efter att du har reserverat produkten. 

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. När vi gör detta kommer det antingen att vara till ett land som av myndigheterna bedöms tillhandahålla en adekvat säkerhetsnivå, eller som omfattas av ett skriftligt avtal vilket reglerar datahanteringen samt innehåller skyldigheter för både den överlåtande och mottagande parten. Avtalet baseras då på "Standard Contractual Clauses" som godkänts av Europeiska kommissionen eller liknande.

Vi kommer att samla in information, inklusive personuppgifter, med hjälp av cookies. Vi hänvisar till vår cookiepolicy för de kommunikationsmedel som du använder för interaktion med oss.

Du har rätt att när som helst återkalla de samtycken du givit med avseende på vår användning av dina personuppgifter.

Vidare har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem. Du har också rätt att kräva rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter, att begära att vi begränsar eller upphör med behandlingen av dina personuppgifter eller att vi raderar dina personuppgifter, samt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter, inklusive behandling för marknadsföringsändamål såsom direktmarknadsföring och profileringsanalyser. Du kan även be oss att lämna ut personuppgifterna i ett maskinläsbart format.

För att ändra dina medlemsinställningar eller för att helt avsluta ditt medlemskap och/eller avstå från all marknadsföringskommunikation, vänligen meddela oss genom att ändra dina preferenser under dina kontoinställningar. Om du önskar avsluta din prenumeration av vårt nyhetsbrev kan du klicka på länken direkt i nyhetsbreven. Notera att du ändå kan komma att få emails som redan var schemalagda och i produktion vid tidpunkten då du återkallade sitt samtycke.

För att ändra eller återkalla ditt samtycke vad gäller cookies och liknande teknologier, vänligen ändra inställningarna genom att följa länken i vår cookiepolicy.

Du kan när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Våra kontaktuppgifter är angivna ovan under rubriken “Hur kontaktar du oss?”.

Du kan också framföra klagomål till en behörig integritetsskyddsmyndighet.

Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och vi kommer att vidta branschstandardiserade säkerhetsåtgärder för att säkerställa ett tillräckligt skydd av dina uppgifter.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra tredje parters webbplatser som inte omfattas av denna integritetspolicy. Om du besöker andra webbplatser med hjälp av länkarna kan operatörerna för de webbplatserna komma att samla in information från dig som kommer att användas av dem i enlighet med deras integritetspolicy, vilken kan skilja sig från vår.

Vi är alltid glada att höra från dig och välkomnar alla frågor, önskemål och funderingar avseende vår integritetspolicy eller behandling av dina personuppgifter. Besök gärna vår kontaktsida eller skriv till oss genom de kontaktuppgifter som nämns i avsnittet “Hur kontaktar du oss?”.

Om din förfrågan gäller ett specifikt koncernbolag, vänligen ange detta när du kontaktar oss.