Tillbaka till toppen
Stäng
Leverantörer & Fabriker <style>   .headline-capitals { font: normal small-caps normal 60px/75px adobe-garamond-pro,serif;} @media (max-width: 1050px) {  .headline-capitals { font: normal small-caps normal 45px/60px adobe-garamond-pro,serif;} }    @media (max-width: 500px) {   .headline-capitals { font: normal small-caps normal 35px/50px adobe-garamond-pro,serif;} }    </style>

Leverantörer & Fabriker

På Tiger of Sweden stödjer och respekterar vi The Universal Declaration of Human Rights som beskrivs i FN:s Global Compacts principer 1-6. Vi är medlemmar i Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) och vår uppförandekod säger bland annat att vi jobbar aktivt för att skydda arbetarnas hälsa och säkerhet när vi producerar våra produkter, vilket är helt i linje med Amfori BSCI:s uppförandekod.

BSCI:s uppdaterade uppförandekod för 2023 omfattar
- Sociala managementsystem och kaskadeffekter
- Arbetstagares engagemang och skydd
- Rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar
- Ingen diskriminering, våld eller trakasserier
- Rättvis ersättning
- Lämpliga arbetstider
- Trygg arbetsmiljö och säkerhet
- Inget barnarbete
- Särskilt skydd för unga arbetstagare
- Ingen osäker anställning
- Inget bundet tvångsarbete eller människohandel
- Miljöskydd
- Etiskt affärsbeteende


Transparens

På Tiger of Sweden anser vi att konsumenten har rätt att veta hur och var deras kläder producerats. Den globala textilindustrin är¬ komplex och ibland svår att greppa, därmed vill vi satsa mycket på att förbättra vår transparens och spårbarhet inom vår egen leverantörskedja. På Tiger of Sweden har vi åtagit oss att ta en aktiv roll i omvandlingen av modeindustrin genom att arbeta i linje med FN:s hållbarhetsmål 12 - Hållbar konsumtion och produktion. Idag producerar vi majoriteten av våra kollektioner inom Europa, främst i Rumänien, och en majoritet av våra tyger har ursprung från Italien. Vi har nära relationer med våra klädtillverkare och besöker dem regelbundet för att säkerställa att våra standarder uppfylls.

Vi tror på en ökad transparens inom vår verksamhet och strävar efter att dela våra leverantörslistor fyra gånger om året. Listorna inkluderar alla nominerade tyg- och klädtillverkare som vi har gjort stora ordrar från under de senaste tre månaderna.Under 2020 utökade vi detta åtagande till att även omfatta våra tygleverantörer. För oss är detta en stor del av vår Tier 2 påverkan, som omfattar alla råvaruleverantörer för företag.

Vi köper merparten av allt material till våra produkter från nominerade materialleverantörer, och har därmed ett nära samarbete med många tygleverantörer.

Hitta översikten över vår klädleverantörer här:
Tiger of Sweden leverantörslista
och av våra tygleverantörer här:
Tiger of Sweden tygleverantörslista

Initiativ

Tiger of Sweden har varit medlem i Amfori sedan 2007, och har sedan dess deltagit i Amfori BSCI för att förbättra det sociala ansvarstagandet inom värdekedjan. Vi registrerar och granskar alla våra leverantörer genom Amfori BSCI-processen och följer strikt deras uppförandekod.

Vi har nyligen påbörjat ett samarbete och partnerskap med Quizrr för att förbättra arbetet med våra leverantörer i Kina. Genom Quizrr kan vi undvika problem med granskning och revision samtidigt som utbildning för anställda görs mer lättillgängligt. Quizrr har utvecklat lättillgänglig och spelifierad utbildning för våra leverantörers anställda, med syftet att höja kunskapen inom mänskliga rättigheter - bortom granskning och revision.

Våra Partners

Amfori
Vi är medlem i det ledande initiativet Amfori som främjar socialt ansvarstagande och öppen samt hållbar handel. Initiativet har över 2300 medlemmar i 43 länder. Vi deltar i Amfori BSCI för att underlätta granskningen av leverantörer med delade revisioner. Detta hjälper oss även att kontinuerligt förbättra vår leverantörskedja genom lärandemöjligheter, samt att engagera oss lokalt och globalt för att säkerställa ömsesidigt fördelaktiga partnerskap, vilket i slutändan formar en miljö där öppen och hållbar handel står i fokus.

Quizrr
Quizrr tillhandahåller digitala utbildningslösningar för leverantörer som bygger på skräddarsydda kortfilmer följt av quiz-frågor. Filmerna gestaltar verkliga situationer i fabriker, alltid på det lokala språket och miljön.