Tillbaka till toppen
Stäng
Fibrer & Material<style>   .headline-capitals { font: normal small-caps normal 60px/75px adobe-garamond-pro,serif;} @media (max-width: 1050px) {  .headline-capitals { font: normal small-caps normal 45px/60px adobe-garamond-pro,serif;} }    @media (max-width: 500px) {   .headline-capitals { font: normal small-caps normal 35px/50px adobe-garamond-pro,serif;} }    </style>

Fibrer & Material

Modebranschen behöver genomgå en fundamental och radikal omställning för att erbjuda produkter som är mer hållbara i grunden. På Tiger of Sweden har vi åtagit oss att ta en aktiv roll i denna omställning genom att arbeta i riktning med FN:s globala hållbarhetsmål 12 - Hållbar konsumtion och produktion. I linje med detta siktar vi på att ha uppnått ett skifte till 100% föredragna fibrer i alla våra plagg senast 2030.

För att uppnå denna ambition kommer flera steg att behöva vidtas. Ett viktigt sådant steg är att öka medvetenheten om hur material och plagg produceras så att designbeslut som främjar användningen av föredragna fibrer kan stödjas. Ett annat steg är att begränsa produktionsspillet, samt minimera användningen av kemikalier och vatten i produktionen av våra tyger och plagg. Genom att göra detta tar vi successivt fler initiativ för att minska våra produkters miljöpåverkan. Läs mer om initiativen nedan.

Initiativ

Preferred Fibre List
På Tiger of Sweden har vi en ambition om att prioritera hållbarhet i framtagandet av varje enskild produkt. För att göra detta måste vi börja med råvarorna som används för att skapa tyger - nämligen fibrerna. Vi har därmed utformat en Preferred Fiber List som gör det möjligt för vårt produktionsteam att fatta hållbara beslut när de gör materialval. De föredragna kategorierna på listan inkluderar återvunna fibrer, ekologiska fibrer och fibrer från certifierade källor. Vårt kortsiktiga mål är att 50% av alla fibrer som används för våra kollektioner ska komma från vår lista av föredragna fibrer senast 2023. De produkter vars tyg är producerat med en majoritet av föredragna fibrer är märkta med Responsible choice.


Vår Preferred Fiber Standard är framtagen som ett vägledande verktyg vid inköp av material och fibrer, samt ett underlag för att mäta våra framsteg mot att skapa mer hållbara produkter. Det är ett interaktivt verktyg som kommer att uppdateras vid behov för att säkerställa att vi är uppdaterad i linje med den senaste forskningen och innovationerna kring fibrer och produktionsmetoder. Som framgår av våra nuvarande fokusområden och handlingar, anser vi att kvaliteten alltid måste vara första prioritet.Att kompromissa kvaliteten på ett plagg skulle motsäga hela vår resa mot att bli mer hållbara eftersom ett osålt eller oanvänt plagg av låg kvalitet är ett totalt slöseri med resurser. Således har vi alltid kvalitetsaspekter i fokus vid inköp av föredragna fibrer. Vår ambition är att våra konsumenter ska uppskatta plaggen som vi har skapat lika mycket som vi gör. Läs mer om vår Preferred Fiber Standard här.
Djurskydd
På Tiger of Sweden anser vi att produktion av alla material som har animaliskt ursprung, inklusive ull och läder, måste ske på ett sätt som värnar om djurens välmående och rättigheter. Därmed följer vi djurrättsinitiativet Fur Free Alliances villkor och riktlinjer. Vi stödjer även Five Animal Freedoms Act som sammanställdes av den brittiska regeringen 1965.The Five Animal Freedoms Act

- Frihet från hunger och törst
genom enkel tillgång till färskvatten och foder för att bibehålla hälsa och livskraft.

- Frihet från obehag
genom att tillhandahålla en lämplig miljö, inklusive skydd och en bekväm viloplats.

- Frihet från smärta, skada och sjukdom
genom förebyggande eller snabb diagnos och behandling.

- Frihet att uttrycka normalt beteende
genom att tillhandahålla tillräckligt med utrymme, ordentliga faciliteter och sällskap av djurets egen sort.

- Frihet från rädsla och stress
genom att säkerställa förhållanden och behandling som undviker psykiskt lidande.Läder
Vi jobbar nära våra leverantörer och partners för att säkerställa att allt lädermaterial i största möjliga utsträckning kommer från garverier som är certifierade genom Leather Working Group. Leather Working Group granskar lädertillverkarnas miljöpåverkan och främjar hållbara affärsmetoder.

Kemikalier
Vi är fast beslutna att minska kemikaliers negativa inverkan för att skydda våra anställda, konsumenter och miljön. Genom vår Restricted Substance List (RSL) arbetar vi aktivt med att kommunicera våra restriktioner gällande kemikalier till våra leverantörer. Vår RSL har framtagits i enlighet med nationell lagstiftning - vilken inkluderar Reach-förordningen, såväl som några andra länders nationella föreskrifter. Detta gör att vår RSL i vissa fall är strängare än Reach-förordningen.

För att säkerställa att framtagandet av våra produkter lever upp till våra kemikalierestriktioner utför vi riskanalyser på samtliga kollektioner, baserat på högriskartiklar, höga volymer samt leverantörshistorik. Du hittar vår Restricted Substance List här. För att hålla oss uppdaterade gällande ständigt föränderliga regelverk samarbetar vi med certifierade partners såsom Swedish Chemical Group, vilka är en del av det svenska forskningsinstitutet Rise.

Genom detta medlemskap får vi tillgång till kemikalieexpertis och praktiska verktyg för att kontinuerligt kunna föra det nödvändiga kemikaliearbetet framåt. Samarbetet ger oss även tillgång till ett nätverk av företag som besitter stor kunskap inom kemikaliehantering. För utförande av kemisk testning samarbetar vi med en annan partner som heter MTS testing lab. MTS förser oss med teknisk expertis samt branschpraxis gällande hantering av kemikalier.

Våra Partners

Better Cotton
Vi har åtagit oss att arbeta för en förbättrad bomullsproduktion globalt tillsammans med Better Cotton (BC). Better Cotton för samman människor och organisationer inom hela bomullssektorn, från fält till butik, för att främja mätbara och kontinuerliga förbättringar för miljön, jordbrukssamhällen samt ekonomin i bomullsproducerande områden. Better Cotton utbildar bomullsbönder i att minimera vattenförbrukningen, ta hand om jordens hälsa och naturliga mångfald, minska användningen av de mest skadliga kemikalierna, samt respektera rättigheter och välbefinnande av de som producerar bomullen. Better Cotton kommer från ett massbalanssystem och är inte fysiskt spårbart till slutprodukter. BC bomullsodlare drar nytta av den efterfrågan på Better Cotton som motsvarar de volymer vi köper. Besök bettercotton.org/massbalance för mer information. Vi har som mål att minst 50% av vår bomull ska vara klassad som “mer hållbar bomull” senast 2023. “Mer hållbar bomull” omfattar BC-bomull, återvunnen bomull och ekologisk bomull.


Swedish Chemical Group
Vi samarbetar med Swedish Chemical Group för att få kemikalieexpertis och praktiska verktyg från det svenska forskningsinstitutet Rise. Samarbetet ger oss även tillgång till ett nätverk av företag som besitter bred kunskap inom kemikaliehantering.


MTS Testing Lab
MTS Testing Lab förser oss med teknisk expertis och branschpraxis gällande hantering av kemikalier.


Leather working group
Leather Working Group (LWG) är en miljöförvaltande organisation för alla intressenter inom läderindustrin, såsom varumärken, klädtillverkare, kemikalie- och maskinleverantörer, inköpare och branschexperter. LWG upprätthåller och utvecklar ett protokoll som granskar lädertillverkarnas miljöefterlevnad, samtidigt som de främjar en hållbar och miljömässig affärspraxis inom läderindustrin.