Tillbaka till toppen
Stäng
Hållbarhet & Kvalitet<style>   .headline-capitals { font: normal small-caps normal 60px/75px adobe-garamond-pro,serif;} @media (max-width: 1050px) {  .headline-capitals { font: normal small-caps normal 45px/60px adobe-garamond-pro,serif;} }    @media (max-width: 500px) {   .headline-capitals { font: normal small-caps normal 35px/50px adobe-garamond-pro,serif;} }    </style>

Hållbarhet & Kvalitet

Att erbjuda en genomgående hög kvalitet hos alla våra produkter är avgörande för oss på Tiger of Sweden. Vårt mål är att skapa plagg som har ett långt liv baserat på hög kvalitet, hantverk och ett modernt men tidlöst designuttryck .Varje kollektion granskas noggrant av våra kvalitets- och produktteam för att minimera kvalitetsavvikelser. För att säkerställa en smidig process arbetar vi uteslutande med mycket skickliga tyg- och klädleverantörer, varav många har varit våra partners under en längre tid. Vi genomför rigorösa kvalitetsrutiner i alla led av produktionen för att säkerställa att våra höga kvalitetskrav uppfylls.

Vi har en målsättning att endast köpa och producera tyger som är nödvändiga för att skapa plaggen i våra kollektioner. Eventuella överskottstyger från produktionsstadiet används antingen för att tillverka våra “Made to Order” produkter eller skickas vidare till vår tygåterförsäljare Rekotex. Rekotex säljer överblivna tyger till ett rabatterat pris för att motverka textilavfall och säkerställa att tygerna kommer till användning i andra produktioner.

Vi gör vårt yttersta för att säkerställa vår höga kvalitetsnivå under produktionen och producerar enbart produkter som lever upp till våra strikta kvalitetskrav. Om avvikelser skulle uppstå vidtar vi åtgärder genom att samarbeta med lokala skräddare som reparerar plaggen på plats. Skulle en produkt inte uppfylla våra kvalitetskrav när den anländer i vårt lager tar vi hjälp av vår svenska samarbetspartner Repamera, som reparerar plagg lokalt i sin Sverigebaserade fabrik. Genom detta samarbete undviker vi transporten tillbaka till leverantören, vilket är bra både för plagget och planeten.

Om kvalitetsnivån på en produkt som levererats till vår slutkund inte uppfyller våra standarder, och det inte är möjligt att laga eller reparera den, skickar vi den till vår partnerorganisation Human Bridge i Holsbybrunn. Human Bridge är en humanitär organisation som arbetar för människa och miljö med materialrelaterade projekt, t.ex. att sortera samt distribuera kläder och skor till behövande.

Vård av plagg är oerhört viktigt för oss. Vi uppmuntrar våra kunder att använda sina kläder så länge som möjligt samt att reparera plaggen vid eventuella tecken på förslitning. Vi bistår gärna med skötselråd och reparationsstöd. För detta ändamål har vi skapat en klädvårdsguide som främjar ett längre liv för kläderna. När produkten inte längre är önskad uppmuntrar vi våra kunder att lämna in den i en second hand butik eller donera den till en humanitär organisation, för att säkerställa att den återanvänds i största möjliga utsträckning.
För att ytterligare minimera miljöpåverkan under användarfasen har vi adderat Clevercare-symbolen på alla våra skötseletiketter. Genom detta informerar vi våra kunder inom vård av plagg, dels för att förlänga produktens livslängd samt för att minimera energiutsläppet som orsakas av t.ex. tvättning.

Återvunnet material står högst upp på vår lista över föredragna fibrer, vilket är en essentiell resurs för att vi ska kunna uppnå vårt mål om föredragna material. Idag tillverkar vi våra skötseletiketter av återvunnen polyester och våra skokartonger av återvunnet papper.
Att välja hur vi designar och utvecklar våra behör och detaljer är en viktig komponent som bidrar till utvecklingen av mer hållbara produkter. När vi uppdaterade våra etiketter hösten 2018 tog vi bort metallförseglingen på alla våra hängande etiketter. Genom detta minskar vi vår använding av metall med mer än ett ton per år. Vi ser också till att minimera användningen av säkerhetsnålar i våra hängande etiketter och att endast använda pappersetiketter som är certifierade av Forest Stewardship Council (FSC). Dessutom är våra nya hängetiketter betydligt lättare än den tidigare versionen, vilket resulterar i en avsevärd minskning av det totala behovet av råvaror.

Våra Partners

Rekotex
En svensk återförsäljare som tillhandahåller och säljer högkvalitativa överskottstyger som kvarstår hos varumärken efter produktionsstadiet. Mindre varumärken ges möjligheten att köpa överblivna tyger utan att behöva förbinda sig till stora minimikrav och kan dra full nytta av redan producerat material.

Repamera
En Sverigebaserad skräddare som genom en online plattform jobbar för att erbjuda reparationer och omtillverkning av kläder för individer oavsett vart de bor.

Human Bridge
Den humanitära organisationen Human Bridge samlar in och distribuerar textilier, kläder och skor till behövande med speciellt fokus på sjukhus och vårdinstitutioner.

Clevercare
Clevercare är en uppsättning riktlinjer sammanställda av Ginetex, en internationell föreningen för textilvårdsmärkning. Clevercare-märkningen vägleder konsumenter i hur man kan minska klimatpåverkan genom att vårda modeprodukter på ett smart sätt. Deras etikett återfinns i alla våra produktvårdsetiketter.