Tillbaka till toppen
Stäng

Integritetspolicy - Tiger of Sweden AB

Integritetspolicy PDF

 
 • INTRODUKTION

  På Tiger of Sweden AB vet vi att det är viktigt för dig hur dina personuppgifter används och delas. Vi uppskattar ditt förtroende för vår försiktiga hantering av dina personuppgifter. Detta avsnitt beskriver vår integritetspolicy för hantering av våra kunders personuppgifter, samt för andra användare av vår webshop och digitala tjänster, inklusive medlemmar i vårt lojalitetsprogram. För tydlighetens skull, notera att denna integritetspolicy inte gäller för hantering av personuppgifter som berör anställda, konsulter, leverantörer eller tjänsteleverantörer. Integritetspolicyn kan komma att uppdateras över tid, och vi rekommenderar att du regelbundet besöker den här sidan för att säkerställa att du håller dig uppdaterad gällande eventuella ändringar vi kan ha gjort.

  Denna integritetspolicy kompletterar, men ersätter inte, andra policyer och villkor som gäller för andra tjänster tillhandahållna av Tiger of Sweden eller något av dess koncernbolag som omfattas av integritetspolicyn.


  Mer information gällande hur Google lagrar data finns här
 • VILKA ÄR VI?

  Tiger of Sweden AB är ett Svenskt företag med följande kontakt- och företagsuppgifte:

  Tiger of Sweden AB
  Svenskt organisationsnummer: 556187-7795
  Torsgatan 4
  111 23 Stockholm
  Sverige
  Telefon: +46 8 546 310 00
  Email: info@tigerofsweden.se

  Tiger of Sweden AB är en del av en dansk modekoncern som styrs av IC Group A/S, ett Danskt företag med följande företagsuppgifter:

  IC Group A/S
  Danskt organisationssnummer: 62 81 64 14
  Høsterkøbvej 65,
  2970 Hørsholm, Danmark

  Denna integritetspolicy omfattar insamling och vidarebehandling av dina personuppgifter, vilka på något vis samlats in av Tiger of Sweden AB eller företagets andra källor och dess anslutna koncernbolag. Du kan se en översikt över relevanta koncernbolag med avseende för denna integritetspolicy här.

  Personuppgifterna kan komma att samlas in av Tiger of Sweden AB eller något av dess koncernbolag som nämns ovan, för att sedan behandlas i en central databas som hanteras för vår räkning av vårt moderbolag IC Group A/S. Personuppgifterna kommer att göras tillgängliga för övriga koncernenheter av Tiger of Sweden AB och/eller IC Group A/S i enlighet med denna integritetspolicy.

  För din kännedom, så driver IC Group A/S e-handelsplattformen www.tigerofsweden.com på uppdrag av Tiger of Sweden AB.

 • KONTAKTA OSS?

  För frågor angående vår integritetspolicy eller dina rättigheter ber vi dig vänligen att kontakta vår kundservice via e-mail på customercare@tigerofsweden.se eller genom att använda något av kontaktalternativen som finns under hjälpsidan på www.tigerofsweden.com.

 • VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN?

  De kategorier av personuppgifter som vi kan samla in om dig omfattar följande:
   

  1. Allmänna uppgifter och kontaktuppgifter, t.ex. ditt namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, ålder och andra demografiska uppgifter.
  2. Uppgifter om dina intressen, mått och preferenser.
  3. Uppgifter om din interaktion med oss, t.ex. vilka produkter du köper online eller i butik, betalningsinformation, returer, kontakt med kundservice, enkätinformation, deltagande i tävlingar eller event etc.
  4. Uppgifter om dig som erhållits från sociala medier etc. Informationen kan bestå av t.ex. kommentarer eller beteenden.
  5. Användningsuppgifter och teknisk data, t.ex. surfhistorik, e-mail aktivitet och fysisk närvaro, genom cookies, pixeltaggar och liknande teknologier såsom beacons och WiFi åtkomstpunkter, inklusive IP-adresser och MAC-adresser.

  Vi kan komma att dela dina personuppgifter med de ovan nämnda koncernbolagen. Se även avsnittet "Hur delar vi dina personuppgifter" nedan. Vidare kan information om dig som erhållits via olika teknologier och/eller från olika källor kombineras, t.ex. om du blir medlem i vårt lojalitetsprogram kan vi länka befintlig information om din köphistorik till din profil.

   

 • HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

  Uppgifterna om dig kan användas för följande ändamål:
   


  1. Behandling av beställningar, reklamationer och returer
  2. Administration av ditt medlemskap i vårt lojalitetsprogram, samt ge dig förmåner
  3. Tillhandahållande av de olika funktionerna och tjänsterna på webbplatsen
  4. Förse dig med nyhetsbrev, kommunikation via andra kommunikationsplattformar och tjänster som efterfrågas av dig över tid
  5. Konsumentanalys och segmentering
  6. Marknadsföring av varor och tjänster
  7. Förse dig med skräddarsytt innehåll i nyhetsbrev, annan kommunikation och andra medier, t.ex. webbplatser och appar
  8. Tillhandahålla kundsupport och kommunikation
  9. Utvärdera och utveckla våra produkter och tjänster

  Hanteringen av dina personuppgifter är i vissa fall nödvändig för att ingå eller utföra ett avtal med dig, t.ex. när du ska slutföra en beställning i vår webshop. Hanteringen kan även vara nödvändig för att vi ska kunna tillmötesgå en viss begäran från dig, såsom att skicka nyhetsbrev till dig, förse dig med information som är skräddarsydd enligt dina intressen, eller ge dig förmåner som en del av ditt medlemskap i vårt lojalitetsprogram. Utöver det kan hanteringen av dina personuppgifter även baseras på vårt berättigade intresse att skapa en bättre förståelse för våra konsumenter, att utveckla och utvärdera våra produkter och tjänster, samt att föra statistik och göra analyser.

   

 • KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING

  Om du ger samtycke kommer vi att kommunicera med dig i marknadsföringssyfte via e-mail, vanlig post, och telefon (inklusive via textmeddelanden). Du kan hantera dina inställningar genom att logga in på ditt konto. Om du helt vill avstå från all kommunikation med oss bör du radera ditt konto.

 • HUR DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

  Som nämnts ovan kan vi komma att dela dina personuppgifter med våra koncernbolag, inklusive med vårt moderbolag IC Group A/S och dess koncernbolag.

  Om du är medlem i vårt lojalitetsprogram kan dina personuppgifter även komma att delas med våra franchisetagare i syfte att ge dig förmåner enligt lojalitetsprogrammet, samt för att ge dig den bästa kundservicen i butikerna.

  Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer såsom kreditkortsföretag och fraktföretag för att kunna slutföra dina beställningar samt utföra leveranser.

  Med syftet att stödja vår verksamhet kan tredje parter komma att behandla dina personuppgifter, dock endast i den utsträckning som är nödvändig för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Vi har rutiner för att säkerställa att dessa tredje parter värdesätter din integritet.

  Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje parter som vi samarbetar med för att skapa riktad marknadsföring, via t.ex. sociala medier. Vi kommer alltid att säkerställa att sådana tredje parter endast använder personuppgifterna för att marknadsföra våra varor och tjänster i enlighet med våra instruktioner.

  Vi kan komma att använda och dela personuppgifter till parter som har koppling till vår verksamhets finansiering, värdepapper, försäkring, försäljning, tillgångar, överlåtelse eller annan avyttring, i syfte att utvärdera och/eller utföra någon form av transaktion. Våra efterträdare eller uppdragstagare kan komma att använda och dela dina personuppgifter för liknande ändamål som de som beskrivs i denna integritetspolicy.

  Vi säljer, delar, eller överför inte dina personuppgifter till någon tredje part utöver vad som beskrivs i denna integritetspolicy.

 • HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

  Bevarandet av dina personuppgifter beror på syftet med behandlingen av uppgifterna.

  Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge vi är skyldiga att göra så enligt gällande lag. Vi är t.ex. skyldiga att lagra försäljningsinformation under en viss tidsperiod för att kunna efterleva regler om bokföring.


  Vi kan även spara dina personuppgifter om det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

  Vi kommer att lagra dina personuppgifter under löptiden för ditt medlemskap och i 24 månader därefter, såvida inga tillämpliga rättsliga förpliktelser eller anspråk förhindrar detta och kräver annan lagringstid.

  Personuppgifter som inte är kopplade till ett medlemskap och som inte omfattas av en rättslig skyldighet eller rättsligt anspråk kommer att sparas i 24 månader. E-mailadresser som beskaffats via tjänsterna “Maila varukorg”, "E-mail önskelista", och "Notifiera mig via e-mail" kommer att raderas när mailet har skickats.

  Reservera vara & boka möte

  På vår hemsida har du möjlighet att reservera en produkt i en fysisk butik genom att uppge din e-mailadress och ditt telefonnummer. Sådana personuppgifter kommer endast att användas för att behandla din begäran om reservation av en produkt och kommer att raderas inom 7 dagar efter att du har reserverat produkten.

 • INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

  Vi kan komma att överlåta dina personuppgifter till parter, inklusive våra koncernbolag, i länder utanför EU/EES. När vi gör detta kommer det antingen att vara till ett land som av myndigheterna bedöms tillhandahålla en adekvat säkerhetsnivå, eller som omfattas av ett skriftligt avtal vilket reglerar datahanteringen samt innehåller skyldigheter för både den överlåtande och mottagande parten.Avtalet baseras då på "Standard Contractual Clauses" som godkänts av Europeiska kommissionen eller liknande.

 • COOKIES

  Vi kommer att samla in personuppgifter och information om dig med hjälp av cookies. Vänligen se gällande cookiepolicy för de kommunikationsmedel som du använder för interaktion med oss.

 • DINA RÄTTIGHETER

  Du har rätt att när som helst återkalla de samtycken som du givit med avseende för vår användning av dina personuppgifter.

  Vidare har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt begära information om hur vi behandlar dem och kräva rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Du har också rätt att be oss radera dina personuppgifter, begränsa eller upphöra behandlingen av dina personuppgifter, och göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter, inklusive behandling för marknadsföringsändamål såsom direktmarknadsföring och profileringsanalyser. Du kan även be oss att lämna ut personuppgifterna i ett maskinläsbart format.

  För att ändra dina medlemsinställningar eller för att helt avsluta ditt medlemskap och/eller avstå från all marknadsföringskommunikation - vänligen meddela oss genom att ändra dina preferenser under dina kontoinställningar. Om du önskar avsluta din prenumeration av vårt nyhetsbrev kan du klicka på länken direkt i nyhetsbreven. Notera att du kan komma att få e-mail som redan är schemalagda och i produktion.

  Du kan när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för ändamål av direktmarknadsföring.

  Vår kontaktinformation anges ovan i avsnittet “Kontakta Oss” sektionen.
  Du kan också framföra ett klagomål till en behörig Integritetsskyddsmyndighet.

 • HUR SKYDDAR VI DIN INFORMATION?

  Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och vi kommer att vidta branschstandardiserade säkerhetsåtgärder för att säkerställa ett tillräckligt skydd av dina uppgifter.

 • ANDRA HEMSIDOR

  Vår webbplats kan innehålla länkar till andra tredje parters webbplatser som inte omfattas av denna integritetspolicy. Om du besöker andra webbplatser med hjälp av länkarna kan operatörerna för de webbplatserna komma att samla in information från dig som kommer att användas av dem i enlighet med deras integritetspolicy, vilken kan skilja sig från vår.

 • FRÅGOR OCH FUNDERINGAR?

  Vi är alltid glada att höra från dig och välkomnar alla frågor, önskemål och funderingar avseende vår integritetspolicy eller behandling av dina personuppgifter. Besök gärna vår kontaktsida eller skriv till oss på den kontaktinformationen som nämns i avsnittet “Kontakta Oss” sektionen ovan.

  Om din förfrågan gäller en specifik koncernenhet vänligen ange detta när du kontaktar oss.