Tillbaka till toppen
Stäng

Cookie Policy

This notice describes our cookie policy in relation to your use of tigerofsweden.com (the “Website”).

When you use the Website, you consent to our collection of information by cookie technologies as described in this cookie policy. To the extent personal data is collected by cookie technologies, our Privacy Policy also applies.

We may share information collected about you by cookie technologies with other companies in the IC Group A/S group, please see said group members here. If you want to learn more about how we collect, use and share data, please confer with our Privacy Policy.

A cookie is a small data file placed on your computer’s hard drive containing information about which parts of our website you have visited. The term 'cookies' may also cover other technologies. Cookies are reliable files and they cannot execute program code, transmit virus or be used to collect information about what you otherwise may use your computer for.

WHAT COOKIES DO WE USE?

We primarily use cookies for the following purposes: web statistics, sales and advertising, user experience and functionality. We use the functional cookies to ensure that our online store is functioning as intended, which among other things includes that you are able to add items to your shopping cart, place an order etc.

To collect web statistics, we cooperate with web statistic service providers. Cookies from these providers among other things allow us to see which pages are visited, where the traffic comes from etc. We use the information to measure and improve the user experience on our website and to follow up on sales and ad campaigns.

Additionally, we use partners that help us to keep track of user activities, profitability of online marketing and to deliver targeted online ads when you visit other websites. These services may use third part cookies provided by our partners.

We cooperate with and use cookies from the following service providers on the Website:

 • Google (Google Analytics for web statistics and Google Adwords for sales optimization)
 • Facebook (for web statistics and sales optimization)
 • Demandware (for functionality)

HOW DO I DECLINE THE USE OF COOKIES

You are free to decline the use of cookies. Most web browsers permits to delete or block cookies and to warn you and ask for your consent before cookies are stored. You can find help in your internet browser on how to set your internet browser to handle and possible block cookies. You can also find help on http://www.aboutcookies.org/.

If you do not wish to use cookies when using the service, this may affect your shopping experience, as we among other things use cookies to keep your shopping cart updated. The use of cookies is also necessary if you want to be able to place an order.


Integritetspolicy - Tiger of Sweden AB

Integritetspolicy PDF

 
 • INTRODUKTION

  På Tiger of Sweden AB vet vi att det är viktigt för dig hur dina personuppgifter används och delas. Vi uppskattar ditt förtroende för vår försiktiga hantering av dina personuppgifter. Detta avsnitt beskriver vår integritetspolicy för hantering av våra kunders personuppgifter, samt för andra användare av vår webshop och digitala tjänster, inklusive medlemmar i vårt lojalitetsprogram. För tydlighetens skull, notera att denna integritetspolicy inte gäller för hantering av personuppgifter som berör anställda, konsulter, leverantörer eller tjänsteleverantörer. Integritetspolicyn kan komma att uppdateras över tid, och vi rekommenderar att du regelbundet besöker den här sidan för att säkerställa att du håller dig uppdaterad gällande eventuella ändringar vi kan ha gjort.

  Denna integritetspolicy kompletterar, men ersätter inte, andra policyer och villkor som gäller för andra tjänster tillhandahållna av Tiger of Sweden eller något av dess koncernbolag som omfattas av integritetspolicyn.

 • VILKA ÄR VI?

  Tiger of Sweden AB är ett Svenskt företag med följande kontakt- och företagsuppgifte:

  Tiger of Sweden AB
  Svenskt organisationsnummer: 556187-7795
  Torsgatan 4
  111 23 Stockholm
  Sverige
  Telefon: +46 8 546 310 00
  Email: info@tigerofsweden.se

  Tiger of Sweden AB är en del av en dansk modekoncern som styrs av IC Group A/S, ett Danskt företag med följande företagsuppgifter:

  IC Group A/S
  Danskt organisationssnummer: 62 81 64 14
  Høsterkøbvej 65,
  2970 Hørsholm, Danmark

  TDenna integritetspolicy omfattar insamling och vidarebehandling av dina personuppgifter, vilka på något vis samlats in av Tiger of Sweden AB eller företagets andra källor och dess anslutna koncernbolag. Du kan se en översikt över relevanta koncernbolag med avseende för denna integritetspolicy här.

  Personuppgifterna kan komma att samlas in av Tiger of Sweden AB eller något av dess koncernbolag som nämns ovan, för att sedan behandlas i en central databas som hanteras för vår räkning av vårt moderbolag IC Group A/S. Personuppgifterna kommer att göras tillgängliga för övriga koncernenheter av Tiger of Sweden AB och/eller IC Group A/S i enlighet med denna integritetspolicy.

  För din kännedom, så driver IC Group A/S e-handelsplattformen www.tigerofsweden.com på uppdrag av Tiger of Sweden AB.

 • KONTAKTA OSS?

  För frågor angående vår integritetspolicy eller dina rättigheter ber vi dig vänligen att kontakta vår kundservice via e-mail på customercare@tigerofsweden.se eller genom att använda något av kontaktalternativen som finns under hjälpsidan på www.tigerofsweden.com.

 • VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN?

  De kategorier av personuppgifter som vi kan samla in om dig omfattar följande:
   

  1. Allmänna uppgifter och kontaktuppgifter, t.ex. ditt namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, ålder och andra demografiska uppgifter.
  2. Uppgifter om dina intressen, mått och preferenser.
  3. Uppgifter om din interaktion med oss, t.ex. vilka produkter du köper online eller i butik, betalningsinformation, returer, kontakt med kundservice, enkätinformation, deltagande i tävlingar eller event etc.
  4. Uppgifter om dig som erhållits från sociala medier etc. Informationen kan bestå av t.ex. kommentarer eller beteenden.
  5. Användningsuppgifter och teknisk data, t.ex. surfhistorik, e-mail aktivitet och fysisk närvaro, genom cookies, pixeltaggar och liknande teknologier såsom beacons och WiFi åtkomstpunkter, inklusive IP-adresser och MAC-adresser.

  Vi kan komma att dela dina personuppgifter med de ovan nämnda koncernbolagen. Se även avsnittet "Hur delar vi dina personuppgifter" nedan. Vidare kan information om dig som erhållits via olika teknologier och/eller från olika källor kombineras, t.ex. om du blir medlem i vårt lojalitetsprogram kan vi länka befintlig information om din köphistorik till din profil.

   

 • HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

  Uppgifterna om dig kan användas för följande ändamål:
   


  1. Behandling av beställningar, reklamationer och returer
  2. Administration av ditt medlemskap i vårt lojalitetsprogram, samt ge dig förmåner
  3. Tillhandahållande av de olika funktionerna och tjänsterna på webbplatsen
  4. Förse dig med nyhetsbrev, kommunikation via andra kommunikationsplattformar och tjänster som efterfrågas av dig över tid
  5. Konsumentanalys och segmentering
  6. Marknadsföring av varor och tjänster
  7. Förse dig med skräddarsytt innehåll i nyhetsbrev, annan kommunikation och andra medier, t.ex. webbplatser och appar
  8. Tillhandahålla kundsupport och kommunikation
  9. Utvärdera och utveckla våra produkter och tjänster

  Hanteringen av dina personuppgifter är i vissa fall nödvändig för att ingå eller utföra ett avtal med dig, t.ex. när du ska slutföra en beställning i vår webshop. Hanteringen kan även vara nödvändig för att vi ska kunna tillmötesgå en viss begäran från dig, såsom att skicka nyhetsbrev till dig, förse dig med information som är skräddarsydd enligt dina intressen, eller ge dig förmåner som en del av ditt medlemskap i vårt lojalitetsprogram. Utöver det kan hanteringen av dina personuppgifter även baseras på vårt berättigade intresse att skapa en bättre förståelse för våra konsumenter, att utveckla och utvärdera våra produkter och tjänster, samt att föra statistik och göra analyser.

   

 • KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING

  Om du ger samtycke kommer vi att kommunicera med dig i marknadsföringssyfte via e-mail, vanlig post, och telefon (inklusive via textmeddelanden). Du kan hantera dina inställningar genom att logga in på ditt konto. Om du helt vill avstå från all kommunikation med oss bör du radera ditt konto.

 • HUR DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

  Som nämnts ovan kan vi komma att dela dina personuppgifter med våra koncernbolag, inklusive med vårt moderbolag IC Group A/S och dess koncernbolag.

  Om du är medlem i vårt lojalitetsprogram kan dina personuppgifter även komma att delas med våra franchisetagare i syfte att ge dig förmåner enligt lojalitetsprogrammet, samt för att ge dig den bästa kundservicen i butikerna.

  Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer såsom kreditkortsföretag och fraktföretag för att kunna slutföra dina beställningar samt utföra leveranser.

  Med syftet att stödja vår verksamhet kan tredje parter komma att behandla dina personuppgifter, dock endast i den utsträckning som är nödvändig för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Vi har rutiner för att säkerställa att dessa tredje parter värdesätter din integritet.

  Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje parter som vi samarbetar med för att skapa riktad marknadsföring, via t.ex. sociala medier. Vi kommer alltid att säkerställa att sådana tredje parter endast använder personuppgifterna för att marknadsföra våra varor och tjänster i enlighet med våra instruktioner.

  Vi kan komma att använda och dela personuppgifter till parter som har koppling till vår verksamhets finansiering, värdepapper, försäkring, försäljning, tillgångar, överlåtelse eller annan avyttring, i syfte att utvärdera och/eller utföra någon form av transaktion. Våra efterträdare eller uppdragstagare kan komma att använda och dela dina personuppgifter för liknande ändamål som de som beskrivs i denna integritetspolicy.

  Vi säljer, delar, eller överför inte dina personuppgifter till någon tredje part utöver vad som beskrivs i denna integritetspolicy.

 • HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

  Bevarandet av dina personuppgifter beror på syftet med behandlingen av uppgifterna.

  Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge vi är skyldiga att göra så enligt gällande lag. Vi är t.ex. skyldiga att lagra försäljningsinformation under en viss tidsperiod för att kunna efterleva regler om bokföring.


  Vi kan även spara dina personuppgifter om det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

  Vi kommer att lagra dina personuppgifter under löptiden för ditt medlemskap och i 24 månader därefter, såvida inga tillämpliga rättsliga förpliktelser eller anspråk förhindrar detta och kräver annan lagringstid.

  Personuppgifter som inte är kopplade till ett medlemskap och som inte omfattas av en rättslig skyldighet eller rättsligt anspråk kommer att sparas i 24 månader. E-mailadresser som beskaffats via tjänsterna “Maila varukorg”, "E-mail önskelista", och "Notifiera mig via e-mail" kommer att raderas när mailet har skickats.

  Reservera vara & boka möte

  På vår hemsida har du möjlighet att reservera en produkt i en fysisk butik genom att uppge din e-mailadress och ditt telefonnummer. Sådana personuppgifter kommer endast att användas för att behandla din begäran om reservation av en produkt och kommer att raderas inom 7 dagar efter att du har reserverat produkten.

 • INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

  Vi kan komma att överlåta dina personuppgifter till parter, inklusive våra koncernbolag, i länder utanför EU/EES. När vi gör detta kommer det antingen att vara till ett land som av myndigheterna bedöms tillhandahålla en adekvat säkerhetsnivå, eller som omfattas av ett skriftligt avtal vilket reglerar datahanteringen samt innehåller skyldigheter för både den överlåtande och mottagande parten.Avtalet baseras då på "Standard Contractual Clauses" som godkänts av Europeiska kommissionen eller liknande.

 • COOKIES

  Vi kommer att samla in personuppgifter och information om dig med hjälp av cookies. Vänligen se gällande cookiepolicy för de kommunikationsmedel som du använder för interaktion med oss.

 • DINA RÄTTIGHETER

  Du har rätt att när som helst återkalla de samtycken som du givit med avseende för vår användning av dina personuppgifter.

  Vidare har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt begära information om hur vi behandlar dem och kräva rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Du har också rätt att be oss radera dina personuppgifter, begränsa eller upphöra behandlingen av dina personuppgifter, och göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter, inklusive behandling för marknadsföringsändamål såsom direktmarknadsföring och profileringsanalyser. Du kan även be oss att lämna ut personuppgifterna i ett maskinläsbart format.

  För att ändra dina medlemsinställningar eller för att helt avsluta ditt medlemskap och/eller avstå från all marknadsföringskommunikation - vänligen meddela oss genom att ändra dina preferenser under dina kontoinställningar. Om du önskar avsluta din prenumeration av vårt nyhetsbrev kan du klicka på länken direkt i nyhetsbreven. Notera att du kan komma att få e-mail som redan är schemalagda och i produktion.

  Du kan när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för ändamål av direktmarknadsföring.

  Vår kontaktinformation anges ovan i avsnittet “Kontakta Oss” sektionen.
  Du kan också framföra ett klagomål till en behörig Integritetsskyddsmyndighet.

 • HUR SKYDDAR VI DIN INFORMATION?

  Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och vi kommer att vidta branschstandardiserade säkerhetsåtgärder för att säkerställa ett tillräckligt skydd av dina uppgifter.

 • ANDRA HEMSIDOR

  Vår webbplats kan innehålla länkar till andra tredje parters webbplatser som inte omfattas av denna integritetspolicy. Om du besöker andra webbplatser med hjälp av länkarna kan operatörerna för de webbplatserna komma att samla in information från dig som kommer att användas av dem i enlighet med deras integritetspolicy, vilken kan skilja sig från vår.

 • FRÅGOR OCH FUNDERINGAR?

  Vi är alltid glada att höra från dig och välkomnar alla frågor, önskemål och funderingar avseende vår integritetspolicy eller behandling av dina personuppgifter. Besök gärna vår kontaktsida eller skriv till oss på den kontaktinformationen som nämns i avsnittet “Kontakta Oss” sektionen ovan.

  Om din förfrågan gäller en specifik koncernenhet vänligen ange detta när du kontaktar oss.


Allmänna Villkor

Allmänna Villkor pdf

 

 
 • Introduktion

  Vänligen läs våra allmänna villkor noggrant innan du använder tigerofsweden.com (the "Website"). Du har möjlighet att se de allmänna villkoren i bifogad PDF ovan eller i rullgardinsmenyn nedan.

  Genom att använda, och handla från, vår hemsida samtycker du till villkoren som beskrivs nedan. Då villkoren uppdateras kontinuerligt (för att återspegla exempelvis teknikförändringar, vår affärsmodell, vårt systems förmågor eller relevanta lagar och regulatoriska krav), rekommenderar vi att du ser över denna sida regelbundet för att uppmärksamma eventuella ändringar vi kan ha gjort gällande villkoren.

 • Beställning

  Webshopen är öppen 24 timmar om dygnet, med undantag för underhållsarbete. För din bekvämlighet strävar vi efter att utföra sådant arbete under nattetid.

  För att kunna handla på tigerofsweden.com måste du vara minst 18 år och inneha ett giltigt kreditkort som accepteras av oss. Du har rätt att informera oss om du ångrar ditt köp inom 14 dagar. Ångerfristen börjar dagen efter leverans av din order. Du har rätt att ångra ditt köp utan att ange någon motivering, och ingen straffavgift tillkommer.

  Vänligen observera att vi endast tar emot beställningar från privatkonsumenter och du får inte lov att lägga beställningar för, eller på uppdrag av, ett företag.

  De lagar och garantier för köp av varor som gäller i ditt bosättningsland tillämpas för detta köp.

  För närvarande kan vi endast genomföra din beställning om leveransadressen är en hem- eller kontorsadress i något av de länder vi levererar till. Vidare levererar vi inte till postboxar.

  Vi kan neka eller annullera ett köp utan att ansvara för några skador eller kostnader i följande situationer. Vi kommer att meddela dig i förväg om en sådan åtgärd via e-mail för att försöka lösa problemet. Vi kommer också att återbetala alla aktuella betalningar som gjorts till oss utan avdrag:

  • Din betalningsinformation är felaktig eller inte verifierbar, eller så är du inte godkänd för kreditvärderingen;
  • Din beställning kan ha gjorts i bedrägliga syften, eller i samband med ett brott eller annan olaglig aktivitet;
  • Det uppstod ett oavsiktligt systemfel på webbplatsen; t.ex. ett betalningsfel etc.;
  • Vi har anledning att tro att du är minderårig och under 18 år;
  • Vi kan inte leverera till den adress du angivit.

  Genom att göra en beställning på vår webbplats godkänner du att köpa de valda produkterna enligt dessa villkor. Vi kan acceptera eller neka detta köp. Vi kan endast acceptera köp som görs via vår hemsida. Vi kan inte acceptera köp som görs via telefon, e-mail, brev eller fax.

  Vid vilken punkt i beställningsprocessen är du bunden till ditt köp?

  Du är bunden till ditt köp i det ögonblick som du klickar på "Slutför Köp" och då en bekräftelse visas på din skärm. Se även "Returer, ångerrätt och reklamationer". Bekräftelsen som visas på din skärm är en automatisk bekräftelse som betyder att vi har mottagit ditt köp. Bekräftelsen innebär dock inte att vi har accepterat ditt köp, och vi förbehåller oss rätten att neka ditt köp efter att du mottagit den automatiska bekräftelsen. Om vi godkänner ditt köp får du ett e-mail från oss som bekräftar att vi har godkänt din beställning (orderbekräftelse). Avtalet mellan dig och oss kommer att gälla från den tidpunkt då orderbekräftelsen skickas. Om du råkat ange felaktig information när du gjorde din beställning, kan du kontakta oss så hjälper vi dig gärna. Se dock alltid till att granska ditt köp innan du slutför din beställning. Innan du slutför köpet har du möjlighet att själv redigera all din angivna information, såsom leverans- eller faktureringsadress, kreditkortsinformation, samt ändra eller ta bort varor i din varukorg.

  Avtalsspråk

  Avtalsspråket är Engelska.

  Tillgång till avtalet

  Vi arkiverar alla avtal, inklusive ditt köp samt orderbekräftelsen, och vi rekommenderar att även du sparar dessa eftersom dokumenten inte kommer att vara tillgängliga därefter. Se även "Spåra din beställning och se historik".

  Bedrägerikontroll

  För att skydda våra kunder och upprätthålla säkerheten när du handlar online förbehåller vi oss rätten att utföra verifieringskontroller av de uppgifter du lämnar när du gör en beställning. Denna typ av kontroller kan omfatta adress- och betalningsverifiering samt granskning av ditt köp för att förhindra bedrägeri.

 • Betalningsmetoder

  Vi accepterar följande betalningsmetoder:

  • VISA
  • MasterCard
  • Amex (Endast Österrike, Belgien, Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien)
  • Maestro (Endast Storbritannien och Kanada)
  • Paypal (Endast Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien)
  • iDeal (Endast Nederländerna)
  • Klarna / Invoice (Endast Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Nederländerna, Norge och Sverige)
  • VISA/Dankort (Endast Danmark)
  • Bancontact Card (Endast Belgien)

  Vänligen observera att vi inte kan acceptera betalningsmetoder utöver de som anges ovan. Om du försöker att betala med en annan betalningsmetod kan vi inte hållas ansvariga för eventuell förlorad betalning eller andra skador som orsakats av din åtgärd.

  Verifieringsnummer kreditkort

  För att säkerställa din säkerhet och förhindra bedrägerier kommer du att bli ombedd att ange ditt korts verifieringsnummer (CVV) när du betalar med kreditkort. Du hittar det tresiffriga numret på baksidan av ditt kreditkort. Det visas vanligtvis till höger om ditt kreditkortsnummer.

  Behandling av betalning

  Om du gör din beställning med ett kreditkort kommer betalningen att dras från ditt bankkonto när din order har verifierats och dina beställda produkter lämnar vårt varulager för leverans.

  Om du gör din beställning med Paypal, bankbetalningar i realtid, iDeal eller ett betalkort kommer betalningen att dras från ditt konto när vi bekräftar din order.

  Om du gör din beställning med Klarna kommer din betalning att dras från ditt konto när du har betalat fakturan.

  Vänligen notera att din faktureringsadress måste överensstämma exakt med hur den är angiven hos din bank.

 • Priser & Moms

  Alla priser på produkter, leveransavgifter och andra tjänster inkluderar mervärdesskatt (moms).

  Fraktavgift tillkommer per beställning. Besök vår webbplats för information gällande avgifterna för ditt specifika land. Vi informerar dig alltid gällande det totala priset innan du gör din beställning, inklusive alla skatter, moms, samt andra avgifter såsom eventuella leveranskostnader.

  Om du är bosatt utanför EU och är berättigad till momsåterbetalning på ditt köp kommer vi att återbetala momsen för ditt köp, förutsatt att du skickar följande till oss (i) dokumentation om att din bostadsort är utanför EU, (ii) en kopia av din faktura komplett med de stämplar och bekräftelser, från tullmyndigheterna i exportlandet, som krävs enligt gällande regler vid tidpunkten för din begäran om återbetalning, och (iii) all annan dokumentation som kan krävas av myndigheterna i det land där du har gjort ditt köp. Dokumentationen ska skickas till kundservice i det land där du har gjort ditt köp. Vi kan avböja momsåterbetalningen om vi bedömer att de handlingar du har tillhandahållit inte uppfyller kraven.

  Priserna som visas på hemsidan är de som gäller vid köptillfället. Priserna kan komma att ändras utan föregående meddelande, däremot kommer ändringar inte att påverka beställningar som vi redan har accepterat. Vi strävar alltid efter att undvika informationsfel, men notera att prissättningsfel, typografiska fel och andra oriktigheter eller misstag kan förekomma då och då. Vi kommer att verifiera priser som en del av vår bekräftelseprocess. Om det korrekta priset är lägre än vårt angivna pris kommer du debiteras det lägsta beloppet. Om det korrekta priset är högre än det pris som anges på vår webbplats kommer vi att försöka kontakta dig. Om vi inte kan kontakta dig kommer vi att annullera ditt köp och meddela dig via e-mail.

 • Valuta

  Alla priser är angivna i ditt lands valuta. Om du vill ändra val av land kan du göra det högst upp på sidan. Din leveransadress avgör vilken valuta du kommer att debiteras i. Vänligen observera att ändring av land för leverans kan påverka priset och leveranskostnaderna. Du kan betala i följande valutor nedan:

  • Kanadensiska dollar (CAD)
  • Danska Kronor (DKK)
  • Euro (EUR)
  • Norska Kronor (NOK)
  • Svenska Kronor (SEK)
  • Schweiziska franc (CHF)
  • Brittiska pund (GBP)

  Ordersäkerhet

  Vi använder säkerhetsprotokollet Security Socket Layer (SSL) som är ett av de säkraste systemen för onlinebeställningar. SSL möjliggör kryptering av din information såsom ditt namn, din adress, och kreditkortsuppgifter. Din information kommer att krypteras från det ögonblick du anger den, och din personliga information kommer inte att sparas på en offentlig server. Det betyder att information som skickas mellan dig och vår webbplats inte kan avläsas i händelse av att någon annan fångar upp den. SSL systemet tillhandahåller en autentisering som försäkrar din webbläsare att din data skickas till den rätta och säkra datorservern; en kryptering som kodar all data, så att endast den säkra servern kan läsa den; och en dataintegritet som kontrollerar att de överförda uppgifterna inte har ändrats.

 • Leveranser

  Vi levererar för närvarande till följande länder:

  • Österrike
  • Belgien
  • Bulgarien
  • Kanada
  • Kroatia
  • Cypern
  • Tjeckien
  • Danmark (exkl. Färöarna och Grönland)
  • Estland
  • Finland (exkl. Åland)
  • Frankrike (exkl. Guadeloupe, franska Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Monaco, Saint Pierre, Wallis och Futunaöarna och Nya Kaledonien)
  • Tyskland (exkl. Helgoland och Busingen området)
  • Greece
  • Ungern
  • Irland
  • Italien (exkl. Campione d’Italia, Livigno, San Marino och Vatikanstaten)
  • Lettland
  • Litauen
  • Malta
  • Nederländerna (exkl. Aruba och territorierna av nederländska Antillerna)
  • Norge (exkl. Svalbard)
  • Polen
  • Portugal
  • Rumänien
  • Slovakien
  • Slovenien
  • Spanien (exkl. Kanarieöarna, Ceuta och Melilla)
  • Sverige
  • Schweiz
  • Storbritannien (exkl. Nordirland, Isle of Man, Jersey, och Guernsey)
 • Leveransvillkor

  Om du bor i Sverige, Norge eller Finland och väljer standardleverans kommer din order att levereras av PostNord till ett utlämningsställe nära din adress. Du kommer att informeras om utlämningsstället via e-mail eller sms när paketet är redo för avhämtning. Om du föredrar att få beställningen levererad direkt till din hemadress kan du välja expressleverans. Om du väljer expressleverans kommer din order att levereras av UPS. Om du bor i Danmark kommer din order som standard att levereras av PostDanmark till din hemadress. Ett leveransförsök kommer att göras. Om du inte är hemma vid leveranstillfället kan ordern istället hämtas på närmaste PostDanmark utlämningsställe. Du kommer att meddelas om utlämningsstället av PostDanmark via deras leveranssedel. Om du bor utanför Sverige, Norge, Finland och Danmark kommer din order att levereras via UPS till din hemadress.

  Om du bor i Tyskland, Belgien, Nederländerna, Storbritannien, Spanien eller Italien, och inte är hemma vid leveranstillfället kan ordern istället hämtas hos närmaste UPS utlämningsställe. Du kommer att meddelas om utlämningsstället av UPS via deras leveranssedel. Om du bor utanför de länder som nämns ovan kommer UPS att göra 3 leveransförsök. Om du missar samtliga leveranstillfällen kommer din order att returneras till oss. Kontaktinformation till UPS finns på www.ups.com, och du kan kontakta UPS direkt för att avtala gällande leveranstiden. Beställningar kommer att levereras måndag-fredag. Vänligen observera att vi inte levererar till postboxar. Alla leveranser måste undertecknas vid mottagandet, med undantag för om ett annat alternativ tillhandahålls av kuriren. Om beställningen levereras till ett utlämningsställe kommer ombudet att hålla paketet i 10 kalenderdagar innan det returneras till oss som olevererbart paket.

  Produktinspektion

  Vänligen observera att du bär risken för de produkter du har beställt efter att leveransen är genomförd. Acceptera inte försändelsen om förpackningen verkar vara skadad. Bortsett från dina rättigheter och rättsmedel enligt tvingande lag bär du ett ansvar att inspektera dina produkter för eventuella skador, samt att meddela oss och framföra eventuella klagomål. Vid leverans av defekta produkter, eller om ordern inte överensstämmer med din beställning, har du möjlighet att returnera den defekta produkten. Vi kommer att återbetala dig köpeskillingen samt alla leveranskostnader när vi har hanterat din retur. Du har även rätt att behålla den defekta produkten och begära rabatt på priset.

 • Leveranstider

  Dina beställda produkter kommer att levereras måndag-fredag, och den exakta tiden för leverans varierar beroende på ditt leveransland. En beställning som har gjorts på en dansk helgdag kommer att behandlas nästkommande arbetsdag.

  Spåra din beställning och se orderhistorik

  När du har ett konto på tigerofsweden.com kan du spåra dina beställningar genom att besöka "Mitt konto" och klicka på "Mina beställningar". Där kan du se dina tidigare beställningar och statusen för din nuvarande beställning. Om du inte har ett konto vänligen kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att informera dig gällande din orderstatus.

 • RETURER, ÅNGERRÄTT OCH REKLAMATIONER

  Ångerrätt

  Som privatkonsument (du handlar inte produkter för ett företags räkning) har du alltid rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar.

  Ångerfrist

  Ångerfristen börjar vid mottagandet av produkten och löper ut 14 dagar senare. Vid uppdelade leveranser löper ångerfristen ut 14 dagar efter mottagandet av den sista produkten.

  Retur av julklappar

  Vi erbjuder förlängd returrätt på julklappar köpta mellan den 16e november och den 23e december. Du har möjlighet att returnera eller byta varan/varorna tom den 10e januari. Vänligen följ den normala ånger- och returprocessen om du vill returnera en julklapp och meddela oss om att du vill ångra köpet senast den 10e januari. 

  Hur utövar du din ångerrätt?

  Om du önskar ångra ditt köp måste du informera oss om detta innan ångerfristen löper ut. Du kan meddela oss via returetiketten, e-mail, eller annat medium som vi har tillgång till. Du kan använda ångerformuläret nedan men det är inte nödvändigt. Du måste returnera produkten till oss inom rimlig tid från det att meddelandet om önskad retur har skickats, dock senast 14 dagar från den dag då vi mottagit din önskan om retur. Se den medföljande Returguiden i din beställning för mer information. Du kan även utöva din ångerrätt utan att meddela oss i förväg om du inom 14-dagarsperioden överlämnar produkten till en postoperatör som åtagit sig uppdraget att vidarebefordra produkten till oss. Vidare kan du utöva din ångerrätt genom att avstå från att ta emot varan/varorna, eller genom att avstå från att hämta paketet hos postombudet etc.

  Utnyttjande av ångerrätt

  Om du utövar din ångerrätt kommer vi att ersätta dig för köpeskillingen samt leverans- och returkostnaderna, med förbehåll för följande:

  • Leveranskostnader återbetalas till dig endast om du har valt det billigaste leveransalternativet, och extra kostnad för expressleverans återbetalas inte;
  • Returkostnader återbetalas till dig endast om du använder den kostnadsfria tjänsten som tillhandahålls av oss. Returkostnader kommer inte att återbetalas om produkten returneras på annat sätt.

  Kostnadsfri returservice är inte tillgänglig inom Schweiz. Om du ångrar köpet och returnerar en produkt som levererats till Schweiz kommer vi inte att återbetala de ursprungliga fraktavgifterna. Vi kommer även att debitera en returhanteringsavgift på 30 CHF för att täcka vår hantering av returen samt tullkostnaderna.

  Återbetalningen kommer att ske utan onödiga dröjsmål, dock senast inom 14 dagar från det datum som vi informerades om ditt beslut att frånträda köpeavtalet. Vi kommer att utföra återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har kommit överens om något annat. Oavsett betalningsmedel kommer inga avgifter för återbetalningen att tillkomma. Observera att returnerade artiklar måste vara i väsentligen samma skick som när de såldes. Du bär ansvaret för eventuellt försämrat värde av artiklarna som uppstått till följd av ovarsam hantering, eller hantering som inte är nödvändig för att fastställa produktens art, egenskaper eller funktion.

   

  Retur av defekta produkter

  Vi arbetar hårt för att säkerställa att våra produkter är av högsta kvalitet och levereras till dig i perfekt skick. Om du upptäcker att en levererad produkt är skadad, felaktig, eller har eventuella avvikelser från din beställning har du möjlighet att returnera den defekta produkten. Vi kommer att återbetala dig köpeskillingen samt alla leveranskostnader så fort vi har hanterat din retur. Du har även rätt att behålla den defekta produkten och begära ett prisavdrag. Vänligen observera att produkter som är skadade till följd av slitage inte anses vara felaktiga. Vidare ska anspråk på defekt produkt göras omedelbart när du upptäcker felet. Meddelande om defekta produkter som ges inom två månader efter upptäckt fel eller skada anses vara inom tidsramen, dock kan en längre period gälla för vissa fall enligt lag. Vänligen kontakta oss så arrangerar vi upphämtning av produkten. Om du vill göra en annan beställning hjälper vi dig gärna. Kunder som omfattas av svensk lag har rätt att returnera produkten inom 36 månader. För kunder som omfattas av fransk lag gäller följande:

  • Garantin för eventuella dolda fel på de sålda varorna, gäller i två år efter upptäckten av felet.
  • Garantin enligt franska Civil Code innebär att du inom fem år från leveransdatumet för produkten, kan kräva att den levererade produkten är densamma som den beställda produkten.
  • Garantin enligt konsumentlagen, gäller i två år från leveransen av produkten.

  Vänligen observera att ett sådant anspråk kräver att du inte har använt produkterna på ett olämpligt sätt och att produkten inte är defekt som ett resultat av detta.

  Felaktiga artiklar

  Det kan förekomma att fel vara skickas för leverans. Om du råkat ut för detta ber vi uppriktigt om ursäkt. Vänligen kontakta vårt team på kundservice så kommer de att hjälpa dig med en ny beställning av rätt vara, samt arrangera upphämtning av den felaktiga produkten.

 • ÅTERBETALNINGSINFORMATION

  När vi har mottagit och behandlat ditt ärende kommer du att få din återbetalning. Vi strävar efter att behandla en återbetalning inom 3 dagar efter att vi mottagit det returnerade paket, eller efter det att vi mottagit ett kvitto på att du har skickat tillbaka paketet. Vi kommer meddela dig via e-mail att vi har mottagit och behandlat ditt ärende. Från det att du mottagit vårt e-mail tar det ytterligare 5–10 arbetsdagar innan återbetalningen når ditt konto. Hur lång tid det tar beror på vilken bank eller kortutgivare du har. Tyvärr ligger denna typ av eventuell fördröjning utanför vår kontroll. Du kommer att återbetalas genom samma betalningsmedel som köpet ursprungligen gjordes med. I händelse av att vi inte lyckas genomföra återbetalningen till ditt kreditkort kommer vi att kontakta dig för att avtala om ett alternativt sätt att återbetala ditt köp.

 • Kontakta kundservice

  Vänligen kontakta oss om du har några frågor, funderingar eller klagomål relaterade till ditt köp. För din egen bekvämlighet besök vår Kundservice För att kontakta oss per telefon, använd följande lokala nummer:

  Land Kundservice telefon
  Sverige +46 18 800 81 26
  Danmark +45 89 88 44 77
  Tyskland +49 800 000 6106
  Finland +358 9 315 84925
  Nederländerna +31 85 0013 444
  Frankrike +33 9 71 08 05 05
  Belgien +33 9 71 08 05 05
  Spanien +33 9 71 08 05 05
  Österrike +43 720 881748
  Storbritannien +44 20 3872 0616
  Norge +47 21 95 41 31
  Schweiz +41 61 539 10 02
  Kanada +1(647) 952-6320
  Irland +353 76 888 8093


  Du är välkommen att kontakta vår kundservice om du har något klagomål angående ditt köp. Kundservice kan kontaktas via telefon, e-mail eller vanlig post. Kontaktuppgifter till vår kundservice finns ovan.

  Du har även möjlighet att lämna in ett klagomål till den danska konkurrens- och konsumentmyndighetens centrum för reklamationshantering på Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan lämna in ditt klagomål på www.forbrug.dk

  Du kan också lämna in ditt klagomål via centret för online tvistelösning som inrättats av EU-kommissionen. Detta är särskilt relevant för kunder som är bosatta i ett annat land än Danmark. Du kan lämna in ditt klagomål på www.ec.europa.eu. När du lämnar in din anmälan måste du ange vår mailadress: customercare@tigerofsweden.se.

 • Företagsinformation

  Tigerofsweden.com är vår officiella webshop. Den drivs av By Tiger of Sweden Denmark A/S, som har följande organisationsnummer och kontaktuppgifter:

  Tiger of Sweden Denmark A/S
  Organisationsnummer: 38 75 30 29
  Bredgade 761
  1260 København K
  Danmark

  Tillgänglighet & giltighet

  Vi strävar alltid efter att ha alla våra varor i lager. I händelse av att beställda varor är slut i lager förbehåller vi oss rätten att inte acceptera ditt köp. Du kommer då att informeras om detta via e-mail, och eventuella betalningar som redan behandlats kommer att återbetalas. De priser och erbjudanden som visas på hemsidan är giltiga vid den tidpunkt de inträffar, om inte andra specifika villkor anges på hemsidan. Prissättningsfel, typografiska fel, och andra oriktigheter eller misstag kan förekomma. Vi verifierar produktpriser som en del av vår bekräftelseprocess. Om det korrekta priset är lägre än vårt angivna pris kommer det lägsta beloppet att debiteras. Om det korrekta priset är högre än det pris som anges på vår hemsida kommer vi att försöka kontakta dig. Om vi inte lyckas kontakta dig kommer vi att annullera ditt köp och meddela dig via e-mail.

  Upphovsrätt & Varumärkesskydd

  Allt material på hemsidan tillhör Tiger of Sweden Denmark A/S eller våra leverantörer. Detta inkluderar material såsom, men är inte begränsat till, design, text, grafik, logotyper, video- och ljudklipp, bilder, knappikoner, källkodning och programvaror. Tiger of Sweden Denmark A/S eller våra leverantörer äger upphovsrätten till ovanstående, och materialet är skyddat av danska samt internationella upphovsrättslagar. Materialet på hemsidan får endast kopieras för ditt eget privata bruk. All annan användning av informationen och materialet på hemsidan, såsom reproduktion, modifiering, distribution, överföring, återpublicering, eller visning är strängt förbjuden. Med undantag för ditt eget privata bruk, får du därmed inte kopiera, visa, ladda ner, distribuera, ändra, modifiera, reproducera, återpublicera eller omformulera information, text, dokument eller annat material från hemsidan eller någon annan del av hemsidan utan uttryckligt medgivande från Tiger of Sweden Denmark A/S eller våra leverantörer. Varumärken, produktnamn, logotyper och titlar som förekommer på hemsidan är varumärken eller kännetecken som tillhör Tiger of Sweden Denmark A/S eller våra leverantörer. All reproduktion av sådana varumärken eller kännetecken utgör intrång i ägarens rättigheter och är strängt förbjudet, såvida det inte är för ditt eget privata bruk.

  Friskrivningar från ansvar

  Vi är endast skadeståndsskyldiga för skador som uppstått på grund av vårt brytande mot avtalsförpliktelser gentemot dig, eller i det fall vårt ansvar följer av tvingande lag. Om någon händelse på tigerofsweden.com har orsakat dig skada ska vi endast hållas ansvariga för; skador på Tiger of Sweden produkterna, rimliga och verifierbara kostnader som du ådragit dig för att ta reda på orsaken och omfattningen av skadorna till följd av vårt avtalsbrott eller ansvar enligt tillämpbar tvingande lag; samt rimliga och verifierbara kostnader för att förhindra och minska sådana skador. Vi ska inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstått av en tredje part till följd av användningen av våra produkter. Vi ska inte heller hållas ansvariga för din ovarsamma användning av någon av våra produkter. I den utsträckning som lagen tillåter, ska vi inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstått på grund av felaktig information på hemsidan. De begränsningar som nämns ovan gäller inte om du drabbas av skador till följd av vår grova vårdslöshet eller uppsåtliga handlande. Vi arbetar hårt för att respektera och skydda våra kunders personuppgifter även om vi inte helt kan garantera säkerheten för betalningar och information som överförs online. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag ska vi inte hållas ansvariga för skador som uppkommit till följd av användningen av elektroniska interaktionsmedel, såsom, men inte begränsat till, skador som uppstår på grund av fel eller förseningar i leverans av kommunikation, avlyssning eller manipulation av tredje part eller av datorprogram och överföring av virus.

  Information på webbplatsen

  Vi arbetar hårt för att undvika att fel på hemsidan förekommer, men information, text, bilder, grafik, video- och ljudklipp samt andra webbtjänster kan tillfälligt innehålla oriktigheter, vara ofullständiga eller felaktiga. I sådana händelser kan vi inte hållas ansvariga för skador som uppstår därav, i den utsträckning som lagen tillåter, såvida inte sådan skada är resultatet av vår grova vårdslöshet eller uppsåtliga handlande.

  Länkar

  Vi ska inte hållas ansvariga för användning av, eller något innehåll på webbplatser som vår webbplats tillhandahåller länkar till. Vi ska inte heller hållas ansvariga för användning av, eller innehåll på webbplatser som är länkade till denna webbplats.

  Tillämplig lag

  Utan att begränsa dina rättigheter som konsument enligt lagarna i ditt land, ska dessa villkor och alla tvister eller anspråk som uppstår härav, samt användning eller shopping på webbplatsen, styras av danska lagar.

  Vår rätt att revidera våra allmänna villkor

  Vi förbehåller oss rätten att revidera och ändra villkoren över tid. Din beställning kommer att omfattas av de policyer och villkor som gäller vid tidpunkten när du beställer produkter från oss, såvida inte någon ändring av dessa policyer eller villkor krävs av lag eller statlig myndighet (i vilket fall det kommer att gälla för beställningar som tidigare gjorts av dig). Om vi ändrar våra policyer eller villkor efter att du har slutfört ditt köp, men innan vi skickar orderbekräftelsen till dig, kommer vi att meddela dig om detta. Om du inte informerar oss om att du accepterar dessa nya policyer eller villkor inom sju arbetsdagar kommer vi att annullera ditt köp och meddela dig via e-mail.

 


Order Cancellation

Once you have submitted your order and received a confirmation with an order number, we are not able to cancel your order. We do however offer a free return service in all European countries excl. Switzerland. Therefore we advise that you do not accept or collect the package if you wish to cancel your order. The package will then be returned to us and your refund issued.


Fri Frakt

Som medlem i Tiger of Sweden Society får du fri frakt på alla onlineköp när du är inloggad på ditt konto.

Fria returer och byten

Vi erbjuder kostnadsfria returer och byten!

Vänligen tänk på miljön innan du returnerar dina varor. Om du är osäker på din storlek eller vilken modell du ska välja så finns vi här för att hjälpa dig. Vårt kundserviceteam guidar dig gärna genom vårt sortiment och våra storlekstabeller. Tillsammans kan vi hjälpas åt att undvika onödiga utsläpp och värna om miljön.

Om du önskar:

Byta din vara mot en annan storlek eller färg, vänligen ring oss inom 14 dagar efter leverans.

För att returnera din vara följ stegen nedan:

Du måste returnera din vara, eller meddela oss att du har för avsikt att göra en retur, inom 14 dagar efter leverans.

 • 1. Packa varan du önskar returnera, använd gärna den medföljande originalförpackningen.

 • 2. Vänligen fyll i returblanketten, riv sedan av den och bifoga med paketet. Genom att inkludera returblanketten hjälper du oss att snabbare behandla din återbetalning.

 • 3. Klistra fast den förbetalda returetiketten på paketet. Vänligen kontakta oss om du inte har mottagit någon returetikett i din försändelse så skickar vi en ny. Etiketten innehåller returadress och spårningsnummer.

 • 4. Lämna in paketet hos närmaste postombud eller serviceställe. Hitta ditt närmaste postombud eller serviceställe här, och spåra ditt paket här. Vi rekommenderar att du behåller ditt kvitto som underlag på att du har returnerat varor till oss.
 • När vi mottagit din retur behandlar vi din återbetalning (exklusive ursprunglig leveransavgift) och ett bekräftelsemejl skickas till dig. Vänligen kontakta oss om du har några frågor gällande din retur.

  OM DU ÖNSKAR ANORDNA RETUREN SJÄLV

  Du har möjlighet att själv anordna en returförsändelse via valfritt postombud inom 14 dagar. I detta fall kommer du att stå för hela returavgiften samt bära ansvaret för varorna tills det att de når vårt lager. Vänligen se till att fylla i det medföljande returformuläret som finns längst ned på följesedeln, och bifoga returformuläret med dina varor för korrekt behandling av din återbetalning.

  Returadress:

 • Scan Global Logistic att. Tiger of Sweden
 • Priorparken 412
 • DK-2605 Brøndby
 • Denmark